ACADEMIA ROMÂNĂ

FUNDAŢIA FAMILIEI MENACHEM H. ELIAS

Fundaţia Familiei Menachem H. Elias este o fundaţie testamentară, de cultură naţională şi de asistenţă publică, aflată sub egida celui mai înalt for de cultură al ţării – Academia Română. Persoană juridică de drept privat, nonpartizană şi nonprofit, Fundaţia Familiei M. H. Elias a realizat, de-a lungul celor peste 85 de ani de existenţă, numeroase programe social-culturale şi umanitare, fiind unanim recunoscută ca reprezentantă de tradiţie a sectorului neguvernamental şi a societăţii civile româneşti.

Evreu de rit spaniol sefard, Jacques M. Elias s-a născut în Bucureşti, în anul 1844. Figură binecunoscută a Vienei şi Bucureştilor de la cumpăna secolelor XIX şi XX, Jacques M. Elias a fost un fin intelectual cu preocupări umaniste şi, în acelaşi timp, un important bancher, moşier şi industriaş. Ca mărturie a gratitudinii pentru serviciile aduse ca „proprietar şi bancher” (Banca Generală) sau ca „întemeietor al industriei zahărului”, Regele Carol I i-a acordat numeroase titluri de onoare, ordine şi medalii: titlul de cavaler şi de ofiţer al Ordinului „Steaua României” (în 1889 şi 1901); titlul de ofiţer şi comandor al Ordinului „Coroana României” (în 1891, respectiv în 1909); Medalia „Meritul Comercial şi Industrial” clasa I-a (în 1913) etc. De asemenea, Jacques M. Elias a fost desemnat membru de onoare al Academiei Române şi cetăţean de onoare al Bucureştiului, o stradă centrală din capitală purtându-i numele, ca de altfel şi Liceul şi strada principală din Sascut, Judeţul Bacău, localitate întemeiată de nobilul şi generosul bancher. La moartea sa (14 mai 1923), testamentul marelui bancher – fapt unic de filantropie şi act de patriotism – desemnează ca legatar universal Academia Română, care are ca sarcină „să înfiinţeze şi să stăruie a se recunoaşte ca persoană juridică o fundaţie de cultură naţională şi de asistenţă publică numită «Fundaţia Familiei Menachem H. Elias», cu sediul în Bucureşti”, fundaţie ce va fi înzestrată cu toată averea mobilă şi imobilă a lui Jaques Elias, „fără nicio rezervă, oriunde s-ar afla această avere, în ţară şi în străinătate.

FUNDAŢIA FAMILIEI MENACHEM H. ELIAS

Prin testamentul său redactat la 2/15 decembrie 1914, Jacques M. Elias instituie legatar universal Academia Română, cu principala sarcină de a înfiinţa şi stărui „a se recunoaşte ca persoană juridică o fundaţie de cultură naţională şi de asistenţă publică numită «Fundaţia Familiei Menachem H. Elias»”. La data de 3 iulie 1923 Academia Română este autorizată, prin Decretul Regal nr. 3403 din 3 iulie 1923, să primească legatul defunctului Jacques M. Elias, în scopul şi în condiţiile prevăzute prin testamentul său olograf.Prin Actul de fundaţiune autentificat de grefa Tribunalului Ilfov la 2 aprilie 1925, se înfiinţează Fundaţia Familiei Menachem H. Elias, înscrisă în Registrul persoanelor juridice sub nr. 120/1925.Fundaţia astfel întemeiată, având un scop exclusiv cultural, ştiinţific, educativ, umanitar şi filantropic, a fost înzestrată cu „toată averea mobilă şi imobilă” a lui Jacques M. Elias, „fără nicio rezervă, oriunde s-ar afla această avere, în ţară şi în străinătate”. Scopul Fundaţiei, definit de testament şi de actul său constitutiv, constă în întemeierea, întreţinerea, dezvoltarea sau ajutarea instituţiilor de cultură naţională, precum şi în opere de asistenţă publică şi de binefacere.Rezultatele remarcabile obţinute de Fundaţie în îndeplinirea misiunii sale culturale, umanitare, filantropice, educative şi ştiinţifice se datorează în mare măsură desemnării, de către Academia Română, dintre membrii săi, a unor personalităţi de marcă ale culturii şi ştiinţei româneşti pentru conducerea Fundaţiei Familiei M. H. Elias.

Din Consiliul de Conducere şi Administraţie al Fundaţiei au făcut parte, de-a lungul timpului: prinţul Barbu Alexandru Ştirbei, academicienii: Ion Bianu, Gheorghe Ţiţeica, Grigore Antipa, Dimitrie Gusti, Constantin Rădulescu-Motru, Ion Simionescu, Dumitru Voinov, George Marinescu, David Emanuel, Constantin Parhon, Mihail Sadoveanu, Ştefan Bălan, Andrei Rădulescu, Traian Ionaşcu, Gheorghe Zane, Roman Moldovan, David Davidescu, Paul Mircea Cosmovici, Ioan Ceterchi, Nicolae Cajal, Radu Voinea şi mulţi alţi intelectuali de marcă, spirite generoase şi adevăraţi patrioţi în acelaşi timp.

Evenimente

FUNDAŢIA FAMILIEI MENACHEM H. ELIAS

SPONSORII EVENIMENTULUI

SPONSORI